Vår familie kom her til Stokka for 150 år siden og Henning Stokke er 5. generasjon som bærer Stokkenavnet. Henning arvet denne delen av «Gaarden Stokke» av sin grandonkel Odd Stokke (1912-2001) som drev gårdsbruk her.

Selve gårdstunet er bevaringsverdig, men reguleringsplanen ga allikevel anledning til å innrede leiligheter i den gamle driftsbygningen. Vår idé var å bevare bygninger og tun som vitner om gamle tiders gårdsdrift, samtidig som vi gir eiendommen en fornyet bruk tilpasset vår tid. Både bevare og fornye.

I byggeprosjektet har det vært en bærende idé å bevare mest mulig av bygningenes konstruksjon og egenart. Derfor er sperr, tømmerbjelker, eldre teglsteinsvegger, osv. bevart. Det utgjør en viktig del av bygningens sjel og historie.

Vi har lagt stor vekt på kvalitet i bygningsmaterialer og håndverk. Sikkerhet til beboerne er særlig ivaretatt av et brannvarslingsanlegg med overrislingsvern. Sunt inneklima reguleres gjennom et avansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning. Det er til sammen boret 3 energibrønner på eiendommen. Ved bruk av varmevekslere hentes det nok energi fra disse brønnene til å varme hele bygningskomplekset året rundt. Moderne, energieffektivt, men innenfor rammene av bygningsvern.

Bygningene er omgitt av et skjermet grøntområde med gammelt hageanlegg. Her kan barn leke og boltre seg i fred for biltrafikk, og voksne kan nyte en stille stund i det grønne.  Anlegget inkluderer også et drivhus med mulighet til å dyrke egne urter og grønnsaker. Idéen er å legge til rette for at beboerne skal kunne ta hele eiendommen i bruk.

Hvordan vi bor er et viktig valg for oss alle. På den måten viser vi også hvem vi er. Vår visjon er å tilby noe «ekte» og varig – et sted å trives på mange plan.

Som eier har vi et langsiktig perspektiv som går lengre enn egen levetid. Det var aldri akuelt å selge eiendommen og derfor tilbyr vi kun utleie. I andre land er det langt vanligere å leie. Leie fremfor å eie, har mange fordeler og representerer for mange mer frihet enn om man skulle binde opp all kapital i bolig. Men aller viktigst for oss var å ta vare på eiendommen.

Vi håper at mange vil trives her på Gaarden Stokke.

Henning og Tone Stokke