Da vi gikk igang med prosjektet hadde vi et håp om at Gaarden Stokke kunne inspirere både beboere og andre:

Kan vi gjenbruke mer i stedet for å kaste? Det gjelder selvsagt på mange nivå. I vårt tilfelle har vi hele tiden spurt oss selv hvordan vi kan gjenbruke bygningene, uten å rive. Faktisk er hele bygningskonstruksjonen, til og med selve låvetaket brukt på ny, takskifer er tatt ned, rengjort og lagt tilbake, osv. Der vi måtte fjerne materialer, er disse ofte brukt andre steder igjen. Veldig lite er egentlig blitt kastet. Vi håper at dette kan inspirere til å tenke gjenbruk på alle nivåer.

Kan vi dele mer mellom oss? Alle leilighetene er vendt mot et felles gårdstun som vi håper også vil fungere som en felles møteplass. Vi har lagt mye vekt på fellesrom og fellesfunksjoner, og håper at det også kan gjøre at alle som bor på Gaarden Stokke kan dele der det passer. Ny teknologi og en fremvoksende delingsøkonomi viser vel at slike tanker har fremtiden for seg.

Kan vi dyrke mer av maten selv? Jordbruksperioden på Stokka er over. Men det er allikevel utrolig hva man kan dyrke i drivhus og kjøkkenhage, og hva man kan høste fra bærbusker og frukttrær. Vi håper at eiendommen kan legge til rette for at beboerne selv kan dyrke litt av maten på Gaarden Stokke.

Kan vi redusere avfall? Det er kort vei til miljøstasjon, men vi har også gått til innkjøp av varmkomposteringsanlegg. Ved riktig bruk vil alt organisk avfall kunne omdannes til jord, som så kan benyttes på eiendommen.

Kan vi redusere forurensende biltrafikk? Eiendommen ligger slik til at det er kort vei til det aller meste. Vi har tilrettelagt for sykkel, med sykkelparkering og mulighet for å reparere sykler. Mye kan også rekkes til fots. Det er i tillegg satt opp flere ladepunkter for Elbil.