Vaktmestertjeneste

Vi har ansatt en egen vaktmester som vil være ukentlig på eiendommen.

Han vil ta seg av ettersyn av bygningene, sørge for vedlikehold av tekniske installasjoner og forestå plenklipping og annet forfallende arbeid.