Her har vi tatt med informasjon og kontaktdetaljer om hvert firma som har hatt en sentral rolle i utbyggingsprosjektet.

KAP Kontor for Arkitektur og Plan ble startet i 2001 av sivilarkitektene Tonje Broch Moe og Henrik Lundberg. Kontoret har etterhvert vokst til å bli et av regionens fremste arkitektkontor med særlig vekt på urbanisme-prosjekter. Les mer på: http://www.kap.no

KAP har vært sentrale i utvikling av Gaarden Stokke først gjennom utvikling av konsept og reguleringsplan, og senere som arkitekt under gjennomføringen. Vi har gode erfaringer med KAP under alle faser av prosjektet, og er svært fornøyd med resultatet.

ALC er et rådgivende ingeniørfirma innen byggeteknikk og prosjektadministrasjon.  Se mer på: http://www.alc-as.no

ALC har hatt ansvar for byggledelse og prosjektering for Gaarden Stokke og har således håndtert alle underleverandører. ALC har vært hatt en god løsningsorientert tilnærming, god oversikt og flinke til å håndtere underleverandører.

Prosjektleder har vært Roald Rege Olsen.

BYGGMESTER EGIL KNUDSEN AS er et byggefirma med lang erfaring i bransjen. Firma påtar seg prosjekter innenfor rehabilitering, nybygg og mindre betongarbeid. Se mer på www.egilknudsen.as

 

Egil Knudsen as har hatt den største enkeltkontrakten i prosjektet og stått for alt tømmerarbeid. Egil Knudsen as har gjort en kjempejobb med prosjektet. Her var det viktig å både beholde bygningenes særpreg, samtidig å bringe dette opp til moderne standard. Dette har Egil, Bård og gjengen gjort på en eksemplarisk måte.

Bård Henry Grøtting var byggeleder.